NL +31 (0)85 04 97 890 / BE +32 (0)78 48 67 58 / info@riotech.nl

Verhuurvoorwaarden

Het tonen van een geldige legitimatie kan worden verlangd.

De huurder verklaart door ondertekening van het huurcontract of afleverbon het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

Bij een storing aan het gehuurde materieel dient de huurder deze direct te retourneren of anders melding te maken bij een van de vestigingen. 

De huurder dient het gehuurde materieel schoon te retourneren. Eventuele schoonmaakkosten kunnen achteraf aan u doorberekend worden.

Alle huurprijzen zijn in euro's, exclusief BTW, 5% verzekering, transport, montage, demontage, eventuele brandstoffen, schoonmaakkosten, slijtagekosten en andere verbruikersmaterialen.

Over de huurprijs wordt 5% verzekering berekend, afhankelijk van de waarde wordt een eigen risico berekend. Een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden is op aanvraag te verkrijgen.

Janssen Riotech behoudt zich het recht eventuele prijswijzigingen door te voeren.

Janssen Riotech hanteert weekprijzen* volgens onderstaand schema. Een week bestaat uit 5 dagen en de minimale huurtermijn is 1/2 week. De huurtarieven zijn altijd netto, exclusief BTW en af depot Eijsden, Mechelen of Zoetermeer.
 *Voor bepaalde artikelen geldt een dagprijs of volledige weekprijs. Informeer bij een van onze medewerkers.

aantal dagen  % van het weektarief
1 50%
2 60%
3 70%
4 80%
5 100%
per extra dag 20%

De huurder is verantwoordelijk voor het  onderhoud van het gehuurde materieel zoals aangegeven op het artikel of anderzijds aangegeven door de verhuurder.

Mocht er door nalatigheid schade ontstaan aan het artikel, dan wordt deze op nacalculatie doorberekend aan de huurder.

Onze verhuurartikelen kunnen worden overgenomen tegen de dagwaarde. De dagwaarde wordt bepaald op basis van de catalogusprijs incl. accessoires en gebaseerd op een afschrijving van 120 maanden. De minimale restwaarde van een artikel is 10% van de catalogusprijs. 

De huur start op de datum en het tijdstip dat is overeengekomen en vermeld is op het huurcontract. De huurtermijn eindigt na retour van het materiaal op een van onze vestigingen of door schriftelijke afmelding. Bij een gedeeltelijke afmelding blijft de huur voor de resterende artikelen op het huurcontract doorlopen. Wij bieden de mogelijkheid van huuronderbreking aan. De aanvraag hiervoor dient voorafgaand aan de gevraagde huuronderbreking en in onderling overleg met ons te zijn. U ontvangt  een schriftelijk akkoord van onze zijde.

Onze artikelen worden na iedere verhuur visueel geïnspecteerd en 24-uur getest. Als een beschadiging wordt geconstateerd, brengen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 

Deze spelregels en onze uitgebreide verhuurvoorwaarden (op aanvraag beschikbaar) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor beide geldt dat de huurder hiermee onvoorwaardelijk akkoord gaat door te tekenen bij ontvangst van onze verhuurartikelen.