NL +31 (0)85 04 97 890 / BE +32 (0)78 48 67 58 / info@riotech.nl

Veiligheidskoffer

A016-0120-0500

Het SSTD-systeem kan ongelukken in riolen voorkomen die te maken hebben met rioolafsluiters en/of risico’s bij verhoogde tegendruk.

De SSTD-veiligheidskoffer registreert steeds de vuldruk van de aangesloten rioolafsluiter. Daarnaast kan ook de tegendruk in de leiding achter de rioolafsluiter worden gemeten. Bij overschrijding van de vooraf ingegeven grenswaarden word je gewaarschuwd via een sms of e-mail. Ook zal de veiligheidskoffer een visueel/akoestisch alarm genereren. Alle waarden worden automatisch opgeslagen in de Cloud. Vandaar kunnen eenvoudige rapporten van elke parameter worden gegenereerd.

Heb je dit ook nodig?