NL +31 (0)85 04 97 890 / BE +32 (0)78 48 67 58 / info@riotech.nl

Digitale drukmeter

A016-0120-0500

Technische specificaties


Accessoires  Meetbereik
Bar
A016-0120-0100 Druksensor MSD 10 BRE - relatieve druk 0,00 - 10,00
A016-0120-0101 Druksensor MSD 40 BRE - relatieve druk 0,00 - 40,00
A016-0120-0102 Druksensor MSD 400 MRE - relatieve druk 0,00 - 0,40
A016-0120-0150 Kabel van sensor naar drukmeter GMH
A016-0120-0151 USB-kabel USB5100 van GMH drukmeter naar USB
A016-0120-0152 USB-Stick met software GSOFT3050 tbv drukmeter GMH
A016-0120-0155 Koffer tbv digitale drukmeter

Heb je dit ook nodig?